dimarts, 12 de juny de 2012

Més sobre avaluació.País perplex

Dimecres i dijous passats es realitzaren als IESs valencians les proves diagnòstiques del primer cicle d'ESO. Per tant, els diagnosticats,avaluats o mesurats foren els alumnes del segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria-ESO- amb proves de "competència" matemàtica, lingüística (castellà,valencià i llengua estrangera) i digital. I és ací, a la darrera competència avaluada, on es produeix la gran paradoxa. La competència digital i informàtica s'avaluà amb una prova escrita de 10 fulls.
Supose que de més grosses en veurem, tinc por a com faran la prova de competència oral en llengua estrangera a la PAU, imagine que s'imposarà el trellat de les universitats.
I per últim, no en són vuit les competències que han de desenvolupar els alumnes ? Per a quan l'avaluació diagnòstica de les que falten ?.
Ah, per si a algú li interessa, ací està la prova de competència digital

diumenge, 3 de juny de 2012

Valoració qualitativa de les unitats didàctiques.Avaluació

Aquest matí he decidit enfrontar-me a valorar,avaluar i qualificar les unitats didàctiques presentades pels diferents grups d'alumnes que conformen la classe. Per un costat ja havia qualificat l'exposició que feren els diferents grups de la seua unitat a la resta del grup-classe, per a la qual cosa m'havia ajudat d'una rúbrica sobre avaluació de l'oral amb modificacions,cosa de l'ús de presentacions.
Vaig a fer-ho amb l'ajut d'un qüestionari/formulari proporcionat per una companya amb la qual he compartit assignatura els dos darrers anys.
Més que un qüestionari, en realitat és l'índex dels elements que havien de conformar la unitat didàctica amb una escala ( molt complet, complet, acceptable, insuficient) aplicada a cadascuna de les parts que conformen la unitat. 
Després passaré la valoració qualitativa a qualificació numèrica, quin remei, en funció del predomini de cadascun dels diferents valors.