dimecres, 28 de març de 2012

Utòpics, idealistes, ingenus. Una cançó pels meus alumnes- de totes les edats-, fills,nebots i per tots aquells que han de tindre futur.

DAVANT EL 29 DE MARÇ.......UNA CANÇÓ
D’acord, nosaltres som els utòpics,
idealistes, ingenus
que no fan més que somiar.
Però estem farts de creuar-nos de braços
mentre la terra s’afona sota els nostres peus.
D’acord, sabem que no som perfectes,
tenim els nostres punts febles,
però aprenem dels errors.
Almenys vivim amb la consciència tranquil·la,
perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món.
D’acord, nosaltres som els il·lusos
guardians de causes perdudes,
inconformistes tossuts.
Però hem dit prou, ja no volem refugiar-nos
darrere de les paraules, ara passem a l’acció.
D’acord, ens falta molta experiència,
convé sumar els esforços,
i els càntics de tanta gent,
però anem creixent, ens fem més forts cada dia,
mai no perdem l’esperança i seguim avançant.
Pau Alabajos

dilluns, 26 de març de 2012

Dissenyar una unitat didàctica. Altres camins ?

Avui hem intentat obrir un camí cap a la globalització en el disseny d'una unitat didàctica que no fos el simple sumatori de matèries ni una conjunció disciplinar. Intentem cercar relacions estructurals que possibiliten una bona reconstrucció per part de l'aprenent d'allò que li aporten diverses fonts. També és cert, que en ser el primer dia amb el nou  horari d'estiu, la llum a classe, les exposicions prèvies de treballs realitzats i la falta de temps; han provocat que igual no teníem el cos preparat i qui redacta; igual, s'ha enterbolit una mica. En conclusió continuarem la propera sessió amb l'intent de deixar clars aquells aspectes que avui encara romanen una mica foscos. Analitzarem unitats planificades des d'una tasca i des de continguts.

dissabte, 24 de març de 2012

On està la universitat pública d'Alacant ?

Després d'haver llegit aquest matí, l'article d'opinió de David Martín ¿ Dónde está la universidad pública de alicante ? al diario Información no he deixat de pensar quanta raó té en algunes de les seues afirmacions. La Universitat pública té part dels seus fonaments a l'ensenyament bàsic i si aquest cau, és atacat o pateix alguna regressió, els efectes arribaran aviat a la universitat; i potser, quan això succeisca siga tard per reaccionar. Les retallades que patim a l'educació pública, i no em referisc exclusivament al tema salarial; parle del programes de compensatòria, de lluita contra el fracàs escolar, de noves construccions, de beques, de manteniment i/o funcionament  dels centres; tenen la mateixa base ideològica i el mateix objectiu que les que pateix la universitat. I possiblement, tindran el mateix efecte a totes les institucions educatives públiques. Serà hora de dir alguna cosa ja des de la Universitat d'Alacant ? És igual estar dalt que baix de la piràmide.

dijous, 22 de març de 2012

Exposicions dels grups sobre els models social,cultural i educatiu actuals

Avui, quatre dels grups han fet les exposicions a la classe del treball realitzat a partir de la webquest d'Antoni Giner. Tot i ser el mateix tema, i el mateix punt de partida, les exposicions han estat diferents i han anat in crescendo. Supose, que aviat anireu tenint notícia mitjançant els blogs dels diferents grups. Després, una activitat de tancament per eixir i finalitzar més relaxats. No sé si sabeu que quan els alumnes han d'exposar, la tensió i l'angoixa els augmenta. Posssiblement siga la falta d'hàbit acadèmic. Hem tancat amb la lectura dramatitzada i ràpida d'un conte de James Stevenson, Monty; del qual hem comentat les possibilitats didàctiques i d'ús com a fil conductor d'una seqüència didàctica.

dimarts, 20 de març de 2012

Contribució de les àrees a les competències bàsiques a Ed. Primària

Ací teniu els resultats del que en pensen els meus alumnes del Grau de mestre sobre la contribució de les diferents àrees a la construcció de les competències bàsiques a primària. La quantificació s'ha obtés prioritzant amb tres punts la competència que té major relació amb una àrea, amb dos punts la següent i amb un punt la tercera. El procediment ha estat en primer lloc a nivell individual, després en grup i finalment la global que s'hi mostra. Com a elements de partida, l'annex del Reial Decret que fixa els ensenyaments mínims a Primària i el Decret 111/2007 de la Generalitat Valenciana.
Dues són les competències a les quals aparentment semblen contribuir menys les àrees a construir; una la competència matemàtica i l'altra el tractament de la informació i competència digital. Ara bé, una posseeix una àrea al llarg de tota l'escolaritat obligatòria, les matemàtiques, però l'altra no.
Dues també són les competències, aparentment, a les quals es contribueix més. La primera la competència en comunicació lingüística, que en el nostre cas, disposa de tres àrees al llarg de tota l'escolarització bàsica o obligatòria; la segona només disposa d'una àrea al llarg de dos cursos -Educació per a la ciutadania i els drets humans- de l'escolarització bàsica. I qualsevol dia desapareix o es modifica.
Aquestes són les dades de la percepció que en tenen uns estudiants del segon quatrimestre del primer curs del Grau de Mestre d'Educació Primària. Algunes competències  amb prou feines estan reflectides a les àrees, d'altres sembla que és al contrari, tot i el poc temps del qual disposen. Alguna altra sembla molt disciplinar. ¿És així en la realitat? ¿És així en la realitat que perceben els mestres en exercici? ¿ Tal vegada el camí no siga el disciplinar? Totes aquestes preguntes i d'altres que segur poden sorgir poden ser un bon punt de partida per a la reflexió, tant des de la formació inicial com des de la contínua.
L'altre dia, un company orientador d'un IES, em mostrava un pla de transició on es posava l'accent en la competència d'aprendre a aprendre, en la competència en l'autonomia i iniciativa personal ,i en el tractament de la informació i competència digital com a elements clau; almenys en algun grau més que les competències de base disciplinar. ¿Quin és el camí? Igual ara, amb algunes veus que s'alcen sobre no usar llibres de text, trobem una o unes respostes que beneficien els protagonistes de l'educació--ELS ALUMNES--

divendres, 16 de març de 2012

Dissenyar una unitat didàctica. D'on partim ?

Ahir iniciàrem el disseny d'una unitat didàctica per a Ed. Primària. El primer dubte sorgeix quasi immediatament. D'on partim? Des dels continguts del currículum? De les diferents capacitats que pretenem desenvolupar en els alumnes? Dels llibres de text?. D'una tasca? Des d'una pregunta? Des d'un recurs? Hem intentant començar veient com trobar coherència entre els objectius i els continguts de Primària. També veierem altres camins que segur farem confluir, tot i encara que d'ací uns mesos ens entre el dubte sobre si haguerem d'haver seguit altres camins.

dimecres, 14 de març de 2012

El debat de Sant Josep, o són les falles ? o el dia del pare ?

Durant les dues properes setmanes debatrem, al CV, a partir de la conferència de la dra. Emilia Ferreiro Leer y escribir en un mundo cambiante Serà una tasca relaxada en la que segur totes i tots aprendrem alguna cosa més.

dilluns, 12 de març de 2012

El projecte curricular de centre: una eina per a la planificació docent....

Classe acabada de dotar,els alumnes i la mestra encara no hi són.
...I una gran oportunitat per a la millora personal i professional. Un instrument que els docents no hem de deixar d'aprofitar. Aquest ha sigut el tema de la sessió d'avui.Contingut no sols conceptual i procedimental, molt d'actitudinal.
Després hem continuat amb l'activitat sobre competències bàsiques la qual caldrà perfilar una mica millor a causa d'algunes interpretacions errònies de la formulació.

dijous, 8 de març de 2012

Comparem els currículums de Primària de les diferents CCAA

Avui, a més de crear-se una mica d'angoixa en els alumnes amb les pràctiques- per l'anàlisi de competències que farem dilluns i l'acumulació de feines- hem iniciat la tasca de comparar els diferents currículums de les comunitats autònomes amb el currículum de la Comunitat Valenciana. Tot i semblar una tasca complicada, no ho és tant com si entrarem a les àrees i al disseny d'unitats. Estem quasi a mitat del quatrimestre i es va notant.

dilluns, 5 de març de 2012

Model curricular i competències bàsiques (II)

Poques diapositives i moltes paraules. Amb aqueixa frase definiria la sessió. El tema tenia 12 diapositives però el discurs tenia moltes seqüències, alguna molt crítica. Serà l'efecte DOCV ? Quina flor serà la de la imatge ?

dijous, 1 de març de 2012

Sessió de treball en grup

Avui hem dedicat tota la sessió a intentar establir el model social,cultural i educatiu actual mitjançant una webquest que han treballat els diferents grups. El clima ha estat agradable, encara que algun grup ha tingut algunes dificultats, que estic segur superaran prompte. Altre equip ha deixat passar un temps preciós, ja que no podrem dedicar tant de temps a aqueix treball a pròximes  classes.