dissabte, 17 de novembre de 2012

LEVÁNTATE Y QUÉJATE EDUCACIÓN.

Crec que el millor per reprendre l'activitat al blog, abans de començar a febrer l'assignatura és participar al debat sobre la LOMQE. Comence amb un document la lectura del qual sembla bastant interessant. Levántate y quéjate educación.

dimarts, 12 de juny de 2012

Més sobre avaluació.País perplex

Dimecres i dijous passats es realitzaren als IESs valencians les proves diagnòstiques del primer cicle d'ESO. Per tant, els diagnosticats,avaluats o mesurats foren els alumnes del segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria-ESO- amb proves de "competència" matemàtica, lingüística (castellà,valencià i llengua estrangera) i digital. I és ací, a la darrera competència avaluada, on es produeix la gran paradoxa. La competència digital i informàtica s'avaluà amb una prova escrita de 10 fulls.
Supose que de més grosses en veurem, tinc por a com faran la prova de competència oral en llengua estrangera a la PAU, imagine que s'imposarà el trellat de les universitats.
I per últim, no en són vuit les competències que han de desenvolupar els alumnes ? Per a quan l'avaluació diagnòstica de les que falten ?.
Ah, per si a algú li interessa, ací està la prova de competència digital

diumenge, 3 de juny de 2012

Valoració qualitativa de les unitats didàctiques.Avaluació

Aquest matí he decidit enfrontar-me a valorar,avaluar i qualificar les unitats didàctiques presentades pels diferents grups d'alumnes que conformen la classe. Per un costat ja havia qualificat l'exposició que feren els diferents grups de la seua unitat a la resta del grup-classe, per a la qual cosa m'havia ajudat d'una rúbrica sobre avaluació de l'oral amb modificacions,cosa de l'ús de presentacions.
Vaig a fer-ho amb l'ajut d'un qüestionari/formulari proporcionat per una companya amb la qual he compartit assignatura els dos darrers anys.
Més que un qüestionari, en realitat és l'índex dels elements que havien de conformar la unitat didàctica amb una escala ( molt complet, complet, acceptable, insuficient) aplicada a cadascuna de les parts que conformen la unitat. 
Després passaré la valoració qualitativa a qualificació numèrica, quin remei, en funció del predomini de cadascun dels diferents valors.

dimarts, 22 de maig de 2012

Premi "Dardos"

Avui entrem per informar-vos que  des del bloc"La CASETA,un lloc especial"
ens han donat un premi, el premi "DARDOS" i com volem seguir caminant, a més d'agrair-los el que hagen pensat en nosaltres, continuem fent camí.


 Aquest premi és una manera de conèixer el treball de molts docents que amb el seu bloc ens obrin les portes de les seues classes, de les seues escoles, de les seues experiències…

Nosaltres, que estem en permanent formació, uns perquè l'acaben d'iniciar, l'altre perquè pensa que ha de ser així per tal que la seua funció docent siga completa,volem sumar-nos a la inciativa.
Bé, anem al gra, el portfoli del professor no és res, sense la visió dels seus alumnes, i és per això que d'acord amb les normes del premi, aquest es comparteix amb els qui, amb moltíssima il·lusió han començat el seu peregrinatge cap a la construcció d'un món molt millor gràcies a l'educació.
Les normes per a rebre el premi són:
-          posar el premi al bloc.
-          posar el link del bloc que te l’ha otorgat.
- donar el premi a 6 blocs més. 
En resum el premi va a sis blocs que estan començant, i com a aprenents que són, fent camí, i de vegades perdent-se o caient per tornar alçar-se i reprendre de nou la senda.
Bloc Crear escola Bloc Anudo'sBloc 2AM2


Bloc VADE
dissabte, 19 de maig de 2012

L'AVALUACIÓ,DARRERA ACCIÓ I TEMA, O ÉS EL PRIMER QUE FEM ALS CURSOS,ASSIGNATURES,..?

Avui recorde la primera classe,la presentació de l'assignatura. Una classe on es parlà de moltes coses: el temari, els apunts, la bibliografia, les lectures obligatòries,les pràctiques, l'estructura de les classes,... Però de tots els temes, on més atenció posaren els alumnes fou quan sorgí el tema de l'avaluació. Quan era l'examen, el tipus, quin valor tenia sobre el total de l'assignatura, i alguna pregunta més que no recorde. L'atenció estava fixada en com anava a qualificar, encara que jo indicava que presentava un projecte i que podria modificar-se en el transcurs del temps conforme veiera i analitzara el procés d'ensenyament/aprenentatge. No sé si en aqueix moment sabien, o almenys intuïen, que de l'avaluació havien d'aprendre i que de la qualificació numèrica únicament constataven, d'una manera molt administrativa, allò que havien aprés. Jo parlava de treballs en grups, d'anàlisi d'articles, de visionat de pel·lícules, de fer un blog, d'enfrontar-nos a dissenyar una unitat didàctica, tot això ho tenia clar, però el tipus de prova teòrica, de la quantitat de preguntes o ítems no podia contestar encara; que ho havia de reflexionar, que ja en parlaríem.
Qui açò escriu, prové del sistema d'abans de la Llei del 70, i ha passat per proves d'ingrés,de revalides,per la "selectivitat". Quan estudiava a l'Escola de Magisteri vaig començar a escoltar parlar d'autoavaluació, d'autoaprendre i d'avaluació, tot en el marc d'una llei- la del 70- que començava a"renovar-se". Amb el Petit llibre roig del jove estudiant, que gràcies a la traducció d'uns joves independentistes disposaven en la llengua pròpia, abans de la polèmica publicació en castellà; ens arribaven conceptes com ambient d'aula, metodologia, educació sexual,... I després de tants anys, la preocupació fonamental dels alumnes, almenys inicialment,era com anava a puntuar,a qualificar.
Internament ho veia com que em demanaven que els diguera qui i com, alguns superarien l'assignatura, i per tant; quins altres no la superarien. Elles, i ells, no havien fet "selectivitat", ara es diu la PAU. Quin acrònim més divertit, avui en dia sembla humor del més negre. I és que  en temps on es parla de rentabilitats econòmiques per sobre de conquestes socials com són l'accés no discriminatori a una formació superior, possiblement no caldrien noves pràctiques selectives, ja que estan presents;si no fos pels que han gestionat de manera tant nefasta els cabdals públics.
Vaig a posar la prova de dilluns, però jo no seré Harry el Dur, perquè estic molt segur que sobre l'avaluació i moltes altres coses, ja no pensen igual que al principi.
QUI NO CAMINA, NO POT PERDRE'S.

dissabte, 5 de maig de 2012

L'AVALUACIÓ I ELS DIFERENTS CONTINGUTS

Si estem d'acord en que hi ha diferents classes de continguts, i que s'aprenen de manera diferent, a l'igual que han d'ensenyar-se de manera diferent, estarem d'acord que no haurem d'avaluar-los de la mateixa manera. Si a més considerem quin és el sentit que li donem al terme avaluar, així com quins han de ser els objectes i subjectes de l'avaluació, haurem de replantejar-nos quin sentit tenen algunes de les pràctiques que portem a terme en matèria d'avaluació. I això és cosa de tots. Si al mestre, als equips,als centres se'ls demana programes de millora, millores al rendiment, millores a la "qualitat", i a la seua acció docent. Quin és el compromís de la millora de l'Administració Educativa ? Pujar les ratios ? Disminuir el nombre de professorat ? Reduir els salaris, les beques i les aportacions als centres ? Atacar la dignitat dels docents equiparant baixes per malalties amb absentisme laboral ? Si voleu veure absentisme, passeu-vos per Conselleria i pregunteu per responsables polítics del segon escaló -assessors, etc-
Ah, se m'oblidava el tema, l'avaluació. Quants programes institucionals de millora conegueu derivats de les famoses avaluacions diagnòstiques ? Ara estan en procés les de quart de Primària i segon d'ESO. Per no parlar sobre el què avaluen. Dilluns continuarem amb la classe sobre avaluació a Primària

dijous, 3 de maig de 2012

L'ELABORACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA

Els grups continuen amb l'elaboració de la unitat didàctica, i quan més avancen, més problemes sorgeixen. Clar, no és tracta només d'omplir o seguir un formulari, calen decisions; cal resoldre problemes i per això; hom ha d'acudir a les bases teòriques. Però, en el fons això es tracta, no és només aconseguir un producte final "digne", és molt important el camí seguit, el procés. És una pràctica, no només procedimental, té molt a veure amb allò conceptual, amb quin model d'aula, amb el paper del mestre no únicament d'aplicador de dissenys i de currículums, sinó també de constructor i de ser capaç de resoldre els problemes que se li presenten.

dilluns, 30 d’abril de 2012

LES ACTIVITATS,ELS RECURSOS I ELS MATERIALS CURRICULARS

Les activitats són l'element principal de les unitats didàctiques ja que fan possible assolir els objectius didàctics  marcats, així com els continguts. Per tot això  tenen unes funcions clarament marcades i han d'estar íntimament relacionades entre si a fi que així es genere l'aprenentatge d'una forma eficaç, per això es pot dir que són l'element principal en el procés ensenyament-aprenentatge sent l’element mediador  entre els continguts i els resultats. 
A l'entorn de les activitats ha girat la classe d'avui, en un dia marcat pel fet de que demà és festiu, i això s'ha reflexat en les ganes que tots i totes teniem de finalitzar. O haurà influït l'horari dels autobusos ?
Però tant important com les activitats són els recursos i materials utilitzats, ja que ens permeten amb l'avaluació tancar el cercle. Però hem de recordar  que no han de ser l’eix central de l’experiència educativa. L’equip docent ha de planificar el seu ús subordinat al seu estil professional, a les característiques individuals del seu alumnat, a les necessitats del seu context sociolingüístic i cultural i a les aspiracions educatives i transformadores de l’equip docent del centre. No han de ser un fi en si mateixos, com de vegades ho és el llibre de text, per exemple.

dijous, 26 d’abril de 2012

La unitat didàctica

A caminar sembla que s'apren caminant. A fer unitats s'apren fent-ne, però per això hem de posar-nos en marxa. Avui la sessió l'hem dedicada a recordar, a caminar i començar amb la unitat. Segur que caurem,però haurem d'alçar-nos, trontollarem,però segur que conservem l'equilibri. amb ganes i voluntat ho aconseguirem.
L'activitat sobre els tipus de continguts als diferent nivells educatius la deixem per més endavant, encara que estic segur que hi ha qui està reflexionant sobre això.

dimarts, 24 d’abril de 2012

ELS CONTINGUTS

A la classe d'ahir dilluns veièrem el tema 10 sobre els diferents tipus de continguts. Analitzàrem el què són i com s'aprenen per tal de poder arribar a com ensenyar-los. Si no tots els continguts són iguals, ni s'aprenen igual, com és que de vegades els ensenyem igual? La sessió finalitzà amb una primera aproximació a l'activitat pràctica sobre quin tipus de contingut hauria de predominar a la Universitat al Grau de Mestre? S'inicia un petit debat, que per l'hora s'ajornà a la sessió del proper dijous.

dijous, 19 d’abril de 2012

ELS CONTINGUTS. DE QUINA CLASSE ?

Una de les primeres preguntes que tots els docents ens fem davant d’un grup d’alumnes és la de quines coses han d’aprendre i per tant, què han de saber en finalitzar el curs. L’anterior pregunta, va acompanyada per la de quines coses han de saber fer. Preguntes que serien incompletes sense la de com han de ser, o millor dit com han d’estar, o com han de ser i estar?
Aquestes preguntes ens condueixen a establir els diferents continguts. Així parlarem de continguts conceptuals ( saber sobre), procedimentals ( saber fer ) i actitudinals ( saber ser i estar ).
Ara bé, quin pes o proporció han de tenir els diferents tipus de continguts al llarg de la trajectòria educativa d’un aprenent? O com pensem que han de distribuir-se als diferents nivells i etapes del Sistema educatiu? Totes aqueixes respostes ens proporcionaran informació sobre quin és el nostre pensament pedagògic, quines línies d'actuació seguim -metodologia- i per tant traurem a la llum part del nostre currículum ocult

dilluns, 2 d’abril de 2012

La pràctica docent completa, coherent i organitzada. Abans, durant i després.

La bona pràctica docent queda incompleta si no es consideren l'abans i el després de l'acte didàctic. Si deixem la planificació i el disseny en mans externes al centre/docent podrem ser molt bons pràctics, però incomplets. Vull dir, que els materials elaborats i proposats per les editorials han de ser criticats, modificats i en alguns moments deixats de banda en funció de les necessitats del nostre grup d'alumnes; i això és una cosa que només podem fer nosaltres,els docents.Allò d'acabar el llibre hauria d'acabar-se. També queda incompleta la pràctica si no hi ha un després, una reflexió, una avaluació del camí seguit amb la intenció de buscar la millora de la nostra pràctica professional i dels aprenentatges dels nostres alumnes. Hem continuat amb què són els objectius didàctics i com redactar-los, per acabar amb la recerca de camins per planificar una unitat didàctica.
Els alumnes una mica rebolicats, no sé si per les samarretes que s'han fet o comprat sobre ser mestres, les notetes que es passaven o per la proximitat de les vacances o l'hora en què hem acabat la classe.

diumenge, 1 d’abril de 2012

L'escola compensadora i superadora de desigualtats en perill

Davant de tota classe d'anuncis des de la Conselleria d'Educació sobre plurilingüisme, superació de fracàs escolar, millora de qualitat,... i les retallades que van produint-se en educació no sé si riure o plorar perquè hi haja administradors que pensen que tots tenen la "intel·ligència" que ells demostren. El futur que ara estan construint amb la seua política és el que el següent vídeo pot mostrar-nos:

dimecres, 28 de març de 2012

Utòpics, idealistes, ingenus. Una cançó pels meus alumnes- de totes les edats-, fills,nebots i per tots aquells que han de tindre futur.

DAVANT EL 29 DE MARÇ.......UNA CANÇÓ
D’acord, nosaltres som els utòpics,
idealistes, ingenus
que no fan més que somiar.
Però estem farts de creuar-nos de braços
mentre la terra s’afona sota els nostres peus.
D’acord, sabem que no som perfectes,
tenim els nostres punts febles,
però aprenem dels errors.
Almenys vivim amb la consciència tranquil·la,
perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món.
D’acord, nosaltres som els il·lusos
guardians de causes perdudes,
inconformistes tossuts.
Però hem dit prou, ja no volem refugiar-nos
darrere de les paraules, ara passem a l’acció.
D’acord, ens falta molta experiència,
convé sumar els esforços,
i els càntics de tanta gent,
però anem creixent, ens fem més forts cada dia,
mai no perdem l’esperança i seguim avançant.
Pau Alabajos

dilluns, 26 de març de 2012

Dissenyar una unitat didàctica. Altres camins ?

Avui hem intentat obrir un camí cap a la globalització en el disseny d'una unitat didàctica que no fos el simple sumatori de matèries ni una conjunció disciplinar. Intentem cercar relacions estructurals que possibiliten una bona reconstrucció per part de l'aprenent d'allò que li aporten diverses fonts. També és cert, que en ser el primer dia amb el nou  horari d'estiu, la llum a classe, les exposicions prèvies de treballs realitzats i la falta de temps; han provocat que igual no teníem el cos preparat i qui redacta; igual, s'ha enterbolit una mica. En conclusió continuarem la propera sessió amb l'intent de deixar clars aquells aspectes que avui encara romanen una mica foscos. Analitzarem unitats planificades des d'una tasca i des de continguts.

dissabte, 24 de març de 2012

On està la universitat pública d'Alacant ?

Després d'haver llegit aquest matí, l'article d'opinió de David Martín ¿ Dónde está la universidad pública de alicante ? al diario Información no he deixat de pensar quanta raó té en algunes de les seues afirmacions. La Universitat pública té part dels seus fonaments a l'ensenyament bàsic i si aquest cau, és atacat o pateix alguna regressió, els efectes arribaran aviat a la universitat; i potser, quan això succeisca siga tard per reaccionar. Les retallades que patim a l'educació pública, i no em referisc exclusivament al tema salarial; parle del programes de compensatòria, de lluita contra el fracàs escolar, de noves construccions, de beques, de manteniment i/o funcionament  dels centres; tenen la mateixa base ideològica i el mateix objectiu que les que pateix la universitat. I possiblement, tindran el mateix efecte a totes les institucions educatives públiques. Serà hora de dir alguna cosa ja des de la Universitat d'Alacant ? És igual estar dalt que baix de la piràmide.

dijous, 22 de març de 2012

Exposicions dels grups sobre els models social,cultural i educatiu actuals

Avui, quatre dels grups han fet les exposicions a la classe del treball realitzat a partir de la webquest d'Antoni Giner. Tot i ser el mateix tema, i el mateix punt de partida, les exposicions han estat diferents i han anat in crescendo. Supose, que aviat anireu tenint notícia mitjançant els blogs dels diferents grups. Després, una activitat de tancament per eixir i finalitzar més relaxats. No sé si sabeu que quan els alumnes han d'exposar, la tensió i l'angoixa els augmenta. Posssiblement siga la falta d'hàbit acadèmic. Hem tancat amb la lectura dramatitzada i ràpida d'un conte de James Stevenson, Monty; del qual hem comentat les possibilitats didàctiques i d'ús com a fil conductor d'una seqüència didàctica.

dimarts, 20 de març de 2012

Contribució de les àrees a les competències bàsiques a Ed. Primària

Ací teniu els resultats del que en pensen els meus alumnes del Grau de mestre sobre la contribució de les diferents àrees a la construcció de les competències bàsiques a primària. La quantificació s'ha obtés prioritzant amb tres punts la competència que té major relació amb una àrea, amb dos punts la següent i amb un punt la tercera. El procediment ha estat en primer lloc a nivell individual, després en grup i finalment la global que s'hi mostra. Com a elements de partida, l'annex del Reial Decret que fixa els ensenyaments mínims a Primària i el Decret 111/2007 de la Generalitat Valenciana.
Dues són les competències a les quals aparentment semblen contribuir menys les àrees a construir; una la competència matemàtica i l'altra el tractament de la informació i competència digital. Ara bé, una posseeix una àrea al llarg de tota l'escolaritat obligatòria, les matemàtiques, però l'altra no.
Dues també són les competències, aparentment, a les quals es contribueix més. La primera la competència en comunicació lingüística, que en el nostre cas, disposa de tres àrees al llarg de tota l'escolarització bàsica o obligatòria; la segona només disposa d'una àrea al llarg de dos cursos -Educació per a la ciutadania i els drets humans- de l'escolarització bàsica. I qualsevol dia desapareix o es modifica.
Aquestes són les dades de la percepció que en tenen uns estudiants del segon quatrimestre del primer curs del Grau de Mestre d'Educació Primària. Algunes competències  amb prou feines estan reflectides a les àrees, d'altres sembla que és al contrari, tot i el poc temps del qual disposen. Alguna altra sembla molt disciplinar. ¿És així en la realitat? ¿És així en la realitat que perceben els mestres en exercici? ¿ Tal vegada el camí no siga el disciplinar? Totes aquestes preguntes i d'altres que segur poden sorgir poden ser un bon punt de partida per a la reflexió, tant des de la formació inicial com des de la contínua.
L'altre dia, un company orientador d'un IES, em mostrava un pla de transició on es posava l'accent en la competència d'aprendre a aprendre, en la competència en l'autonomia i iniciativa personal ,i en el tractament de la informació i competència digital com a elements clau; almenys en algun grau més que les competències de base disciplinar. ¿Quin és el camí? Igual ara, amb algunes veus que s'alcen sobre no usar llibres de text, trobem una o unes respostes que beneficien els protagonistes de l'educació--ELS ALUMNES--

divendres, 16 de març de 2012

Dissenyar una unitat didàctica. D'on partim ?

Ahir iniciàrem el disseny d'una unitat didàctica per a Ed. Primària. El primer dubte sorgeix quasi immediatament. D'on partim? Des dels continguts del currículum? De les diferents capacitats que pretenem desenvolupar en els alumnes? Dels llibres de text?. D'una tasca? Des d'una pregunta? Des d'un recurs? Hem intentant començar veient com trobar coherència entre els objectius i els continguts de Primària. També veierem altres camins que segur farem confluir, tot i encara que d'ací uns mesos ens entre el dubte sobre si haguerem d'haver seguit altres camins.

dimecres, 14 de març de 2012

El debat de Sant Josep, o són les falles ? o el dia del pare ?

Durant les dues properes setmanes debatrem, al CV, a partir de la conferència de la dra. Emilia Ferreiro Leer y escribir en un mundo cambiante Serà una tasca relaxada en la que segur totes i tots aprendrem alguna cosa més.

dilluns, 12 de març de 2012

El projecte curricular de centre: una eina per a la planificació docent....

Classe acabada de dotar,els alumnes i la mestra encara no hi són.
...I una gran oportunitat per a la millora personal i professional. Un instrument que els docents no hem de deixar d'aprofitar. Aquest ha sigut el tema de la sessió d'avui.Contingut no sols conceptual i procedimental, molt d'actitudinal.
Després hem continuat amb l'activitat sobre competències bàsiques la qual caldrà perfilar una mica millor a causa d'algunes interpretacions errònies de la formulació.

dijous, 8 de març de 2012

Comparem els currículums de Primària de les diferents CCAA

Avui, a més de crear-se una mica d'angoixa en els alumnes amb les pràctiques- per l'anàlisi de competències que farem dilluns i l'acumulació de feines- hem iniciat la tasca de comparar els diferents currículums de les comunitats autònomes amb el currículum de la Comunitat Valenciana. Tot i semblar una tasca complicada, no ho és tant com si entrarem a les àrees i al disseny d'unitats. Estem quasi a mitat del quatrimestre i es va notant.

dilluns, 5 de març de 2012

Model curricular i competències bàsiques (II)

Poques diapositives i moltes paraules. Amb aqueixa frase definiria la sessió. El tema tenia 12 diapositives però el discurs tenia moltes seqüències, alguna molt crítica. Serà l'efecte DOCV ? Quina flor serà la de la imatge ?

dijous, 1 de març de 2012

Sessió de treball en grup

Avui hem dedicat tota la sessió a intentar establir el model social,cultural i educatiu actual mitjançant una webquest que han treballat els diferents grups. El clima ha estat agradable, encara que algun grup ha tingut algunes dificultats, que estic segur superaran prompte. Altre equip ha deixat passar un temps preciós, ja que no podrem dedicar tant de temps a aqueix treball a pròximes  classes.

dilluns, 27 de febrer de 2012

El currículum. Les competències bàsiques (I)

Sessió densa per conceptes i teoria. A veure si el dijous ens desemboirem una mica amb la pràctica de la webquest.

dijous, 23 de febrer de 2012

Ens divertim per pensar i treballem

Avui, després d'alguns jocs"psicològics" com Paris en la primavera, fer desaparèixer la carta pensada i l'efecte Stroop els grups s'han posat mans a la feina. Ja portem quasi un mes i cal agafar una bona dinàmica de treball de manera que arribem a la fi del curs sense carregar-nos excessivament de tasques. Tots/es sabem que el deixar-nos feines per última hora com a mínim vol dir que obviem la revisió. Procés a seguir sempre als blocs: 1.- Planificació de l'entrada, 2.- Textualització, 3.- Revisió i 4.- Publicació. Recordem revisar allò escrit abans de publicar.

dilluns, 20 de febrer de 2012

Tema 3 i classe pràctica

Avui ens ha faltat temps. La teoria sobre la projecció didàctica de les teories de l'aprenentatge s'ha allargat més d'una hora i ens ha deixat poc de temps per a la pràctica en equip que l'hem passada pel dijous vinent. Hem recordat les tasques pendents i el treball amb la webquest sobre l'elaboració dels mapes del model social,cultural i educatiu. Dijous començarem amb la multiplicació realitzada pels romans i així podrem entendre tot el que van construir, i construirem un algoritme diferent. Com influeix el constructivisme !!!

dissabte, 18 de febrer de 2012

Educando al Ministro de Educación

Avui a més de la revisió de com anaven els blogs dels alumnes, m'ha cridat l'atenció, una entrada d'un blog que seguisc, encara que últimament amb la que està caient és díficil trobar estones per a la lectura relaxada. Em dóna la impressió que l'actual ministre d'Educació vol que enyorem a la senyoreta Esperança Aguirre. En poc més d'un mes n'ha fet tantes com l'esmentada.Per saber-ne més: Educando al Ministro de Educación

dijous, 16 de febrer de 2012

Palmers Green High School

Avui hem visionat el vídeo sobre les proves d'accés a la Palmers Green High School. Un model educatiu bastant allunyat de l'escola Barbiana de Lorenzo Milani que veierem la setmana passada.Després del vídeo els grups han debatut i comentat. Tot i el poc de temps que restava de classe ha existit un primer intent de fer un debat organitzat pels alumnes. Espere que haja aprofitat com a mínim per a en pròximes ocasions organitzar-lo millor.
 Em preocupa l'actitud policial a la càrrega als alumnes de l'IES Lluís Vives de València. Discriminem bé la causa ( les retallades) , dels efectes.

dimarts, 14 de febrer de 2012

Ahir a la sessió teórico-pràctica començarem a veure que és el model educatiu,model didàctic i model docent.Al temps de pràctiques a més de la dinàmica de grups, encetàrem la lectura i anàlisi de l'article de Beatriz Trueba sobre enfocaments pedagògics i procés evolutiu del docent a Ed. infantil. La dinàmica del dibuix entre dos, si més no, obrí la porta pel treball en parelles.A la propera sessió del dijous visionarem un segon documental sobre una escola anglesa i completarem el tema amb un debat sobre els dos models educatius que ens proposen les dos escoles,la de Barbiana i la de Palmer Green.
La Universitat comença a tindre veritables dificultats econòmiques, espere que no passe com avui a l'Institut que hem passat molt de fred.

dilluns, 13 de febrer de 2012

Tema 2 i pràctica

Avui treballarem el tema 2. Després ens endinsarem a l'article de Beatriz Trueba, però abans alguna petita sorpresa. Farem equips amb l'ajut de la tècnica del puzzle i farem alguns intents de ser artistes del llapis.

diumenge, 12 de febrer de 2012

Dijous 9 de febrer.

A classe veierem el documental Adéu Barbiana i cada grup va obrir el seu blog. A hores d'ara els blogs no tenen cap entrada, si de cas alguna explicació sobre el que seran.
Continua emocionant-me veure el documental sobre l'escola Barbiana i la figura de L. Milani. Hauré de rellegir Carta a una maestra.

Presentació

Avui iniciem un viatge acompanyant els alumnes en la travesia que faran al llarg de quatre mesos.
Dues raons fonamentals.La primera és que si els demane un blog reflexiu de la tasca en equip, una mena de portfoli; caldrà predicar amb l'exemple.La segona, més pragmàtica, és tenir un element a partir del qual interactuar i mediar amb ells i la tasca que realitzen.